Študij fizioterapije na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika

Fizioterapija – medicinska veda, s pomočjo katere se ponovno vzpostavi, ohranja in krepi zdravje posameznika, še posebej pa fizoterapija vpliva na posameznikove gibalne sposobnosti. Gre za vejo v medicini, ki poskrbi za ohranjanje in obnavljanje gibljivosti sklepov, poleg tega pa lahko s pomočjo fizioterapije posameznik učinkovito sanira posledice športnih in drugih poškodb, okrepi mišice in lajša bolečine.

Gre torej za vedo, ki je naravnana predvsem k temu, da pomaga posamezniku, ki se zaradi različnih razlogov sooča z bolečinami v sklpih ali mišicah.

Študij fizioterapije je v zadnjih letih relativno priljubljen, njegova priljubljenost pa iz leta v leto le še narašča. Zato ni nič nenavdangea, da je tudi ponudnikov programov fizioterapije vse več. Zakaj izbrati študij fizioterapije na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika in kakšni programi so študentom na voljo, vam predstavljamo v spodnji vsebini.

Zakaj izbrati študij fizioterapije?

Študij fizioterapije je študij, med katerim bo posameznik pridobil potrebno znanje iz anatomije, fizioterapije, klinične medicine in drugih potrebnih predmetov, ob pomoči katerih se študentje izurijo v vrhunske strokovnjake. Skozi prakso, ki jo študij zagotavlja, si posameznik nabere kompetence s katerimi je na trgu kasneje enostavno zaposljiv.

Ker se medicina in z njo tudi fizioterapija relativno hitro razvijata, je potrebno biti med izvajanjem dela ves čas v stiku s stroko, spremljati vse napredke, česar se je potrebno priučiti že med študijem.

Poklic fizioterapije je razgiban, zanimiv in lahko tudi precej raznolik. Posameznik se lahko odloči za različne smeri fizioterapije in tako najde prav tisto, kar ga najbolj zanima.

Zakaj se za študij odločiti prav pri visokošolskem zavodu Fizioterapevtika?

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je zasebna, mednarodno orientirana visokošolska institucija, ki se tako v pedagoškem kot tudi v znanstvenoraziskovalnem delu prvenstveno ukvarja s fizioterapijo ter pedagoško, znanstveno in strokovno tematiko, potrebno za izobraževanje bodočih fizioterapevtov, vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih fizioterapevtov in drugih sodelavcev v zdravstvenem timu.

Visokošolski zavod Fizioterapevtika se lahko pohvali z dvema akreditiranima študijskima programoma »Fizioterapija« 1. in 2. bolonjske stopnje. Oba programa sta javno veljavna.

Ker se v Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika zavedamo, kako zelo pomembne so kompetence mladega kadra, ki vstopi na trg dela, se v času izvajanja študijskih programov trudimo, da so vsi programi interdisciplinarno in mednarodno orientirani, s tem pa so posamezniki po končanem študiju konkurenčni tako na domačem kot tudi na evropskem trgu.

Oba akreditirana programa se lahko pohvalita z visoko kakovostno in strokovno vsebino, ki povezuje področje zdravstva, športa in socialnih ved. Oba programa po njunem zaključku zagotavljata optimalne možnosti za zaposlitev, zavod pa je poskrbel za dobro načrtovan sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževanja.

Ker se v Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika zavedamo, kako zelo pomembne so tudi mednarodne izkušnje, smo poskrbeli za to, da je možnosti za mednarodno sodelovanje že v času študija na pretek. Posamezniki se lahko udeležijo različnih izmenjav, na katerih nabirajo znanje in izkušnje tudi v drugih državah, na naših partenrskih univerzah. Seveda pa so vsi naši programi zasnovani v skladu z evropskimi standardi, posamzniki pa so po končanem študiju enostavno zaposljivi tudi v drugih državah Evropske unije.

Kako se programa razlikujeta?

I. stopnja

Visokošolski študijski program smo oblikovali na podlagi analize podobnih učnih programov, v kateri smo primerjali različne programe univerz po vsej Evropi. Progam je zasnovan v obliki dodiplomskega študija, razdeljen pa je v tri letnike, kot to zahtevajo evropski mednarodni standardi.

II. stopnja

Fizioterapija – magistrski študij na našem visokošolskem zavodu je nadaljevanje prve stopnje. Magistrski študij fizioterapije traja dve leti. Študijski program nima modulov in nima smeri ter je skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.

Druga stopnja študijskega programa je usmerjena na manualne terapije, s tem pa spremlja razvoj fizioterapevtske stroke v svetu in neposredno prispeva k dvigu kakovosti slovenskega zdravstva.

Kakšne so možnosti mednarodnega sodelovanj v času študija?

Na visokošolskem zavodu Fizioterapvetika se zavedamo, da si študentje želijo pridobivati tudi mednarodne izkušnje, ki se kasneje v karieri navadno izkažejo za še posebej dragocene. Zato si naš zavod ves čas prizadeva za številne mednarodne povezave – ena izmed njih je vsekakor možnost študentske izmenjave preko Erasmus ali Erasmus+ programa. Erasmus+ je program za izobraževanje, ki z namenom izboljšanja spretnosti in zaposljivosti združuje vse sedanje programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, z začetkom januarja 2014. Program Erasmus+ vključuje tudi programe vseživljenjskega učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi v akciji in pet programov mednarodnega sodelovanja (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami).

Partnerske države, s katerimi je izmenjava Erasmuis in Erasmus + mogoča, najdete tukaj.