Revije Physis
Zborniki
Študijsko gradivo

Gradivo lahko naročite na tajnistvo@fizioterapevtika.si (možen je osebni prevzem ali po pošti).

Revije Physis

Recenzijski postopek je dvojno slep in recenzeti izpolnijo recenzijski obrazec.

Prispela dela mednarodnega pomena avtorji posredujejo v uredništvo na naslov: fizio@fizioterapevtika.si.

Po tehnični brezhibnosti in plagiatorskem pregledu se prispevek uvrsti v recenzijo k dvema urednikoma. Znanstveni članek, strokovno ocenjen kot vreden recenzentskega postopka, uredništvo pošlje v recenzijo dvema mednarodno priznanim recenzentom (vsaj eden mora biti iz tujine). Recenzijski postopek je dvojno slep in zagotavlja tajnost vsebine. O članku smejo recenzenti razpravljati le z uredništvom in prispevka ne smejo razpošiljati. Želimo si, da je recenzentski postopek hiter, pošten in konstruktiven zato je recenzentom na voljo recenzijski obrazec, ki ga prejmejo ob prejemu prispevka.

Splošne informacije o reviji

Revija Physis izhaja od leta 2000 in predstavlja sodoben premik zdravstvene in medicinske rehabilitacije v mednarodni prostor.

Revija objavlja članke s širšo mednarodno tematiko s področja medicine, gibalne rehabilitacije, kulture, etike in prava. Spodbuja objavo rezultatov interdisciplinarnih raziskav na tem področju. Objavlja izvirne znanstvene članke, v manjši meri tudi sistematične pregledne znanstvene članke in metodološke članke, vabljene uvodnike ter predstavitve aktualnih publikacij na področju. Letno objavi eno do dve številki, skupno najmanj 7 znanstvenih člankov. Povprečni letni osip je okoli 80 %.

Prispela dela mednarodnega pomena posredujejo avtorji v uredništvo na naslov: fizio@fizioterapevtika.si.

Izvršna urednica:
doc. dr. Mojca Amon

Glavna urednica:
izr. prof. dr. Friderika Kresal

Zborniki

Študijsko gradivo

Gradivo lahko naročite na tajnistvo@fizioterapevtika.si (možen je osebni prevzem ali po pošti).