CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

ŠOLNINA

A) Strošek šolnine vključuje:

 • Celoten pedagoški proces (udeležbo na vajah, predavanjih in seminarjih)
 • Sodelovanje v raziskovalnih in strokovnih projektih šole
 • Celotno informacijsko podporo študija
 • Uporabo interaktivnih in virtualnih učnih okolij
 • Elektronska gradiva*
 • Mentorstvo in tutorstvo
 • Dva izpitna roka

*Gradiva v papirni obliki kot so delovne pole, skripte, učbeniki, knjige niso vključeni v šolnino.

B) Šolnina se poravna na naslednji način:

 • Plačilo v enkratnem znesku: 4.000,00 € je potrebno poravnati ob vpisu ali
 • Plačilo v štirih obrokih:
  • 1.000,00 € je potrebno poravnati ob vpisu,
  • 1.015,00 € do 30. 11. 2024,
  • 1.015,00 € do 31. 1. 2025,
  • 1.015,00 € do 31. 3. 2025.
 • Plačilo v devetih obrokih:
  • 1.000,00 € je potrebno poravnati ob vpisu,
  •    415,00 € do 15. 10. 2024,
  •    415,00 € do 15. 11. 2024,
  •    415,00 € do 15. 12. 2024,
  •    415,00 € do 15. 1. 2025,
  •    415,00 € do 15. 2. 2025,
  •    415,00 € do 15. 3. 2025,
  •    315,00 € do 15. 4. 2025,
  •    315,00 € do 15. 5. 2025.

C) Plačilo šolnine s strani pravne osebe

 • Plačilo šolnine lahko za študenta izvede tudi pravna oseba. V takem primeru študent izpolni izjavo, podpisano in žigosano s strani plačnika. Pravna oseba poravna strošek šolnine, kot navedeno zgoraj v točki B.

1. stopenjski študijski program FIZIOTERAPIJA
1. letnik 4.000,00 €
2. letnik 4.000,00 €
3. letnik 4.000,00 €
2. stopenjski študijski program GIBALNA REHABILITACIJA
1. letnik 4.000,00 €
2. letnik 4.000,00 €

DRUGI PRISPEVKI

Šolnina za ponavljanje letnika
Izračuna se na podlagi vrednosti kreditnih točk za vse neopravljene obveznosti
Sorazmerni delež šolnine, a ne manj kot 1.500,00 €
Vpis v dodatno leto – absolvent 600,00 € + vpisnina
Pogojni vpis 200,00 € + šolnina in vpisnina
Vpisnina

Strošek vpisnine vključuje:

 • Študentska izkaznica
 • Uporaba interaktivne infrastrukture zavoda
 • Obvezno dodatno zavarovanje
 • Potrdila o vpisu
 • Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
 • Vloge in prošnje v okviru učnega procesa (prošnja za pogojni vpis, prošnja za ponavljanje letnika, priznavanje izpitov ipd.)
 • Članarina za knjižnico
200,00 € * ob vpisu
Diplomsko delo z zagovorom   750,00 €
Magistrsko delo z zagovorom 1.100,00 €
Četrto opravljanje tehničnega pregleda     50,00 €
Četrto opravljanje recenzije   120,00 €
Tehnično oblikovanje zaključnega dela – prva stopnja   122,00 €
Tehnično oblikovanje zaključnega dela – druga stopnja   183,00 €
Zahtevno lektoriranje zaključnega dela – prva stopnja   150,00 €
Zahtevno lektoriranje zaključnega dela – druga stopnja   300,00 €
Ponovna obravnava teme zaključnega dela – prva stopnja   300,00 €
Ponovna obravnava teme zaključnega dela – druga stopnja   450,00 €
Dokončanje študija – obravnava prošnje   300,00 €
Duplikat diplomske/magistrske listine s prilogo   150,00 €
Duplikat študentske izkaznice     20,00 €
Obvezna knjižica znanj in veščin
    40,00 €
Prijava/odjava na izpite po roku za prijavo/odjavo
    20,00 €
Zaščitna obleka (prispevek za dve obleki)
do 160 € (z DDV)
Dodatna majica z logotipom VZF
8 € (z DDV)

IZPITI

Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – fizioterapevtski predmeti
250,00 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja – klinični predmeti
200,00 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – splošni predmeti
200,00 €
Izredni rok za opravljanje delnih obveznosti   40,00 €

STROŠKI ZA OSEBE BREZ STATUSA

Potrdila, vloge in prošnje**      50,00 €
Izpiti* Sorazmerni delež šolnine
Diplomsko delo z zagovorom*** 1.500,00 €
Magistrsko delo z zagovorom*** 2.200,00 €
Vrednost kreditne točke       67,00 €
Obravnava vloge na študijski komisiji: ****

 • priznavanje in vrednotenje izobraževanja po merilih za prehode
 • nadaljevanje študija po prekinitvi
   200,00 €

(*) Cena izpita za posemezni predmet se izračuna tako, da se množi število kreditnih točk predmeta iz katerega se opravlja izpit z vrednostjo kreditne točke.

(**) Potrdilo o plačilu mora biti priloženo vlogi ali prošnji oziroma predloženo pred izdajo potrdila.

(***) Za osebe brez statusa, ki so izgubili status študenta na Fizioterapevtiki pred več kot dvema letoma.

(****) Potrdilo o plačilu mora biti predloženo do zasedanja Komisije za študijske zadeve.

STROŠKI HABILITACIJSKIH POSTOPKOV ZA KANDIDATE, KI NE SODELUJEJO REDNO S FIZIOTERAPEVTIKO

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni profesor
· Redni profesor
2.000,00 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni professor
· Redni profesor
1.500,00 € + DDV
Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
1.200,00 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
    800,00 € + DDV
Izvolitev v ostale nazive (asistent, strokovni sodelavec ipd.)     600,00 € + DDV
Stroški priznanja tujih habilitacij     500,00 € + DDV

Cenik 2024/25 sprejet na 55. seji Upravnega odbora dne 18. 12. 2023.