FIZIOTERAPEVTIKA

je zasebna, mednarodno orientirana visokošolska institucija, ki se tako v pedagoškem kot tudi v znanstvenoraziskovalnem delu prvenstveno ukvarja s fizioterapijo ter pedagoško, znanstveno in strokovno tematiko, potrebno za:

  • izobraževanje bodočih fizioterapevtov,
  • vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih fizioterapevtov in drugih sodelavcev v zdravstvenem timu.

ORGANIZIRANOST

V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu ima FIZIOTERAPEVTIKA naslednje organe:

  1. Dekanjo
  2. Upravni odbor
  3. Senat
  4. Akademski zbor
  5. Šudentski svet
Naziv
Visokošolski zavod Fizioterapevtika
ORGANIZIRANOST samostojni visokošolski zavod, akreditiran
SEDEŽ Bogatejeva ulica 15, 1215 Medvode
IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Telefon +386 (0)1 361 20 55
E-pošta tajnistvo@fizioterapevtika.si
Splet www.fizioterapevtika.si
ID za DDV SI17014999
TRR IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.)

PARTNERSKA MREŽA

FIZIOTERAPEVTIKA sodeluje s številnimi domačimi in tujimi partnerji. Sklenjeni dogovori zagotavljajo znanstveno, raziskovalno in strokovno sodelovanje ter izmenjavo študentov in pedagogov.