Država Ime ustanove Povezava Mesto
Hrvaška Sveučilište u Osijeku www.unios.hr Osijek
Hrvaška Sveučilište u Rijeci www.uniri.hr Rijeka
Hrvaška Sveučilište Sjever www.unin.hr Koprivnica
Poljska University svhool of physical education in Wroclaw awf.wroc.pl/home Wroclaw
Slovaška Catholic University in Ruzomberok www.ku.sk/en/ Cružomberok
Italija Università degli Studi
“G. d’Annunzio”
Chieti – Pescara
en.unich.it Pescara
Roma Sapienza universita di Roma www.uniroma1.it/en/ Rim
Turčija Hasan Kalyoncu University www.hku.edu.tr/eng/ Gaziantep
Poljska College of rehabilitation https://www.wsr.edu.pl/ Varšava
Estonija Tartu Health Care College www.nooruse.ee/en/ Tartu

Ponudbe praks

S 1. junijem 2014 ponudbe praks Erasmus in Erasmus+ najdete na spletnih straneh vaših matičnih institucij oz. pri vaših Erasmus koordinatorjih. Študente opozarjamo naj bodo nadvse previdni pri morebitnih storitvah posredniških agencij. Pred kakršnim koli sodelovanjem zahtevajte natančen opis storitev in pa ceno. Poleg tega se pozanimajte tudi, ali dejansko potrebujete vse ponujene storitve.

Global placement (iskalnik po bazi ponudb delovnih mest)

V pomoč so tudi spletne strani veleposlaništev posameznih držav v Republiki Sloveniji na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS

Dodatne koristne povezave:

Organizacija gostiteljica je lahko*:

katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Taka organizacija je lahko na primer:

  •  javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
  •  javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; o socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
  • raziskovalni inštitut; o fundacija; o šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
  • nepridobitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
  • organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;
  • visokošolska institucija države Programa, ki je nosilka ECHE.

* Naslednje vrste organizacij niso upravičene do tega, da postanejo organizacije gostiteljice za prakse študentov:

  • institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami ( npr. Evropski parlament, Evropski svet, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Sodišče EU, ECB, Evropsko računsko sodišče, Evropska služba za zunanje delovanje, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Evropski odbor regij, Evropska investicijska banka (EIB), Medinstitucionalni organi, ipd. Podroben seznam je na voljo na spletišču https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en).
  • organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije Erasmus+ (da ne prihaja do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev).

VIR: Erasmus vodnik za prijavitelje Različica 2 (2020): 26/02/2020, str. 36