V Fizioterapevtiki smo že pred časom začeli z VIDEO-digitalizacijo vseh naših najbolj pomembnih predavanj, za vsak modul določenega predmeta namreč posnamemo video predstavitev.
Ti filmi so v pomoč tako predavateljem med samim izvajanjem praktičnega dela predmeta, kot kasneje študentom, ki se z nazornim posnetkom »žive slike« lahko lažje pripravijo na izpite. Najobsežnejši predmet prvega letnika študija na 1. stopnji so t.i. OCENJEVALNI POSTOPKI, ki so razdeljeni na tri module:
1.) GONIOMETRIJA – meritve obsegov in dolžin posameznih udov,
2.) MIŠIČNO TESTIRANJE in
3.) OCENA DRŽE.