Zdravje Žensk – Simpozij 2024

Loading dogodki

Vljudno vabljeni na Simpozij VZ Fizioterapevtika, ki bo potekal v torek, 12. 11. 2024, s pričetkom ob 9.00 uri. Dogodek bo potekal na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, v Ljubljani.

Zdravje Žensk – Simpozij 2024

Torek, 12. 11. 2024, ob 9:00

Zdravje žensk se pomembno razlikuje od moškega, ne le zaradi očitnih bioloških razlik, temveč tudi zaradi vse hitrejših družbenih sprememb, ki vplivajo tako na telesno kot tudi psihično zdravje žensk. V Sloveniji so ženske bolje izobražene kot moški, delovna aktivnost med ženskami, predvsem takimi, ki imajo otroke, pa je med najvišjimi v Evropi. Nataliteta v zadnjih desetletjih vztrajno upada, kar je predvsem posledica zmanjševanja števila žensk v rodni dobi, medtem ko stopnja rodnosti ostaja relativno stabilna in znaša 1,6 živorojenega otroka na žensko v rodni dobi in je primerljiva z evropskim povprečjem. Povprečna starost žensk pri porodu je v zadnjih desetletjih porasla in znaša že preko 31 let.

Tudi telesno zdravje žensk v zadnjih desetletjih doživlja številne spremembe. Poglavitni vzroki za umrljivost, kot so srčno-žilne bolezni, rak in pljučne bolezni med moškimi in ženskami ostajajo podobni, a jih ženske doživljajo drugače. Pljučni rak je med vsemi vrstami raka postal vodilni vzrok za smrt pri ženskah, temu pa sledijo rak dojk, črevesja in danke, jajčnikov, maternice in materničnega vratu. Kajenje še vedno ostaja poglavitni vzrok za nastanek pljučnega raka. Najbolj razširjena vrsta raka med ženskami v razvitih državah je še vedno rak dojk, rak materničnega vratu pa je v upadu, predvsem zaradi programov cepljenja proti humanemu papiloma virusu.

Ženske globalno danes živijo dlje kot moški, kar pomembno vpliva na incidenco in prevalenco številnih, za ženske značilnih bolezenskih stanj. Tako se je v zadnjih letih povišala umrljivost zaradi bolezni živčevja (predvsem demenca), ki postajajo vse pomembnejši vzrok smrti. Osteoporoza in z njo povezani padci, zlomi kosti, dolgotrajno okrevanje in nižja kvaliteta življenja ostajajo poglavitna težava starejših žensk. Na srečo se krepi tudi znanje in zavedanje o problemih sodobne družbe, predvsem zaradi številnih preventivnih programov in dobro delujočega zdravstvenega sistema. Dolgoživost in kakovostna starost postajata vse pomembnejša dejavnika. Fizioterapija ima na področju zdravja žensk izredno pomembno vlogo v obliki edukativnih, preventivnih in kurativnih programov. Fizioterapevti delujemo tako na primarnem, sekundarnem in terciarnem  nivoju in pomembno prispevamo k zdravju žensk. Izzivi, ki so pred nami, so predvsem zaradi družbenih in ekonomskih sprememb ter vse hitrejšega načina življenja številni, a predvidljivi. Le z znanjem in strokovno-znanstvenim delom bomo kos prihajajočim izzivom, zato z velikim veseljem pozdravljamo prihajajoči simpozij, ki bo namenjen izključno različnim vidikom zdravja žensk. 

Vljudno vabljeni!

Deli vsebino...

Go to Top