Mobilizacija živčevja

Predavalnica Slovenska cesta 58,Ljubljana

Namen izpoplnjevanja je naučiti se diagnosticirati in oceniti stanje živčnih struktur s pomočjo nevrodinamičnih testov in tipanja ter njihove obravnave. Razširito klinični način razmišljanja pri obravnavi bolnika na patofiziologijo nevralnih struktur in primarno periferne nevrogene ter centralne bolečinske mehanizme, posredovati bistvena spoznanja anatomije, biomehanike in fiziologije živčnega tkiva, razviti biopsihosocialni model razmišljanja manualnega terapevta v okviru vodenja terapije.

280 €
Go to Top