Sestavni in pomembni del fizioterapevtske obravnave so tudi ocenjevalni postopki. S študenti obravnavamo goniometrijo, se pravi meritve obsega gibljivosti sklepov ter meritve obsegov in dolžin udov.

K predmetu sodi tudi mišično testiranje in ocenjevanje drže. Z ocenjevalnimi postopki preverimo začetno stanje, med terapijo preverimo ali je naša diagnostika problema ustrezna in tudi po končani terapiji preverimo ali bi lahko kaj naredili drugače.

Raven in kakovost študijskega programa sta na vrhunskem nivoju, ker učitelji veščin izhajajo neposredno iz prakse in imajo veliko znanja in izkušenj. V študijski program Fizioterapije, tako na 1. kot 2. stopnji, vključujemo tudi priznane visokošolske učitelje iz tujine.