S študenti 2. letnika Fizioterapevtike smo v dveh zaporednih vikendih izpeljali laboratorijske vaje pri predmetu Ortopedska medicina in manualna terapija (OMMT). Znanje osvojeno pri tem predmetu je za fizioterapevta izredno pomembno, saj se študenti naučijo lokalizirati posamezne strukture in testirati njihovo funkcijo. To jim bo pri delu s pacienti omogočilo natančno izvedbo kliničnega pregleda, identifikacijo poškodovane strukture in izbiro primerne terapije.