Loading dogodki
Ta dogodek je minil.

Fizioterapevti smo zdravstveni delavci s temeljno nalogo preprečevanja obolevnosti ter ohranjanja in krepitve zdravja. Na podlagi dosedanjih izrednih razmer iz previdnostnih ukrepov žal odpovedujemo naš skupinski dogodek SIMPOZIJ 2020 »Trajnost in fizioterapija«, ki je bil predviden 25. in 26. septembra 2020.

Kljub odpovedi dogodka ostajamo nadvse pozitivni in ponosni na skupen ustvarjalni prispevek, ki ga tiho pripoveduje znanstvena publikacija »Trajnost in fizioterapija«. Zapisi različnih znanstvenikov, raziskovalcev, zdravnikov, kineziologov in fizioterapevtov beležijo poseben spomin. Verjamemo, da bomo s previdnostnimi ukrepitrajnostno zajezili virus in ponovno skupaj povezovali znanje in razvijali nove ideje.

Vsi predavatelji in prijavljeni udeleženci dogodka boste prejeli tiskano znanstveno knjigo »Trajnost in fizioterapija«. V kolikor bi želeli naročiti dodatni izvod knjige, nam to sporočite. Knjiga bo na voljo tudi v založbi Fizioterapevtike, www.fizioterapevtika.si .

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas prijazno pozdravljamo.

Organizacijski odbor Simpozija 2020

V utripu sodobne družbe se fizioterapija sooča z velikimi izzivi.
»Smo kos dolgoživosti?«
»Delujemo trajnostno v sodobni fizioterapiji?«

 

Fizioterapevt ohranja, varuje ter obnavlja telesne zmogljivosti in celovitost zdravja ljudi. Globalne spremembe in nenehen razvoj narekujejo prilagoditve v fizioterapiji. Tok časa veli prilagajanje fizioterapije sodobnemu načinu življenja za daljše in kakovostno delovanje z upoštevanjem  možnosti in izzivov, ki jih prinašajo demografske spremembe.

Daljša življenjska doba kliče po razvoju sistema delujoče dolgotrajne fizioterapevtske obravnave. Osrednjega pomena je priznanje, kje smo, kaj imamo in kako bomo inovativne pristope uporabili v fizioterapiji. So fizioterapevtski protokoli oblikovani ciljno simptomatsko ali vzročno raziskovalno. Iskanje vzročne problematike pri posamezniku lahko pomembno prispeva k trajnosti, sonaravnosti dela. Nam to naše delo in pristojnosti omogočajo?

Področja delovanja se za fizioterapevte ne le širijo tudi optimizirajo kar odpira pot do razvoja smernic posameznih sekcij in specializacije posebnih veščin. Trajnostni koncept fizioterapije ni zgolj v holističnemu pristopu temveč strokovni dovršenosti dela in širini poznavanja sodobnih terapevtskih razpoložljivosti. Začetek poti do sledečega je lahko multidisciplinarno združevanje in sodelovanje.

»Smo kos potrebam sodobne družbe«, je osrednje vprašanje simpozija »Trajnost in fizioterapija«, ki se bo odvijal v septembru 2020. Vabljeni.

Smo kos dejanskim spremembam sodobne družbe? Fizioterapija mora biti uravnotežena z naravnimi razmerami, ki ohranjajo okolje. Demografske spremembe narekujejo širitev fizioterapevtske obravnave multimorbidnosti in obravnave bolečine. Sedeč način življenja množične populacije poudarja nujnost prioritet na področju preventive in pomena prisotnosti fizioterapevta v programu varovanja zdravja na delovnem mestu.

Razmišljamo in delujemo trajnostno? Trajnostni razvoj v fizioterapiji opredeljuje razvojno terapevtsko usmeritev, ki je usklajena s spremembami v okolju. Rešitev zajema poleg holističnega pristopa pomen dolgotrajne obravnave s dosledno preventivno dejavnostjo, ki se osredotoča že na mlajše generacije ter vseživljenjsko fizioterapevtsko podporo.

Kaj počnemo v fizioterapiji danes in kako lahko to uporabimo jutri? Sodobne potrebe in dejanske pristojnosti v fizioterapiji so pogosto šibko definirane. Razvoj stroke razširja paleto specialnih veščin, znanj, spretnosti, usposobljenosti in zrelosti v fizioterapiji. Širitev in uveljavljanje koncepta z dokazi podprte prakse je pot do strokovne dovršenosti inovativnih fizioterapevtskih veščin kar je skladno z namenom znanstvenega-raziskovalnega dela v fizioterapiji.

Kje deluje fizioterapevt danes in kam se fizioterapija usmerja? Fizioterapija obsežnih kliničnih področij vse globje vstopa na področje telesne dejavnosti in s specialnimi fizioterapevtskimi znanji lahko pomembno opolnomoči rekreacijo in šport. Specialne veščine potrebujejo podrobno definirane sposobnosti in osveščanje javnosti za kompetentno multidisciplinarno sodelovanje.

Komu je simpozij namenjen? Namen strokovnega simpozija je združevanje širše zdravstvene in športne stroke, predstavitvi poklica in sodobnih kompetenc za razvoj fizioterapije. S skupnimi močmi bomo povzeli  trenutne potrebe, pristojnosti in inovativnosti na področju fizioterapije skladno s smernicami globalne trajnosti in dolgoživosti.

STROKI. Simpozij vabi strokovnjake, fizioterapevte in ostale, ki želijo ustvarjati na področju dolgoživosti, človekovih potreb in pravic, rehabilitacije, rekreacije in športa. Vabljeni k sodelovanju s strokovnim prispevkom, ki ga v obliki povzetka (navodila za sodelujoče, v nadaljevanju) pošljete ob prijavi na simpozij. Prijavite se lahko s predčasnim znižanim plačilom kotizacije in potrdilom plačila na naslov fizio@fizioterapevtika.si.

REKREATIVCEM. Vzporedno bodo potekale delavnice terapevtskih vadbenih programov Vadbene delavnice so namenjene rekreativcem in strokovnjakom.

BODOČIM ŠTUDENTOM FIZIOTERAPEVTIKE. Študentje bodo ob dnevu Fizioterapevtike na simpoziju predstavili svoje delo, študij in študentski utrip na Fizioterapevtiki.

S spoštovanjem,
doc. dr. Friderika Kresal, dekanja
predsednica Strokovnega odbora SIMPOZIJ 2020

Navodila za sodelujoče

POVZETEK

Vsi predstavljeni prispevki bodo objavljeni v zborniku dogodka in vpisani v sistem COBISS. Na simpoziju lahko sodelujete s poslanim povzetkom predavanja (300 – 500 besed), ki ga pripravite v slovenskem in angleškem jeziku. Povzetek mora vključevati naslov, avtorja, institucijo, uvod, namen, metodologijo, rezultate, zaključek in ključne besede. Sodelujoči lahko kot prvi avtorji del sodelujejo z objavo največ treh povzetkov in predstavitvijo enega povzetka.

ČLANEK

Sodelujoči lahko pripravijo povzetek ali prispevek v obliki članka (največ 4 strani), ki bo s skladnostjo vsebine in presojo komisije objavljen v publikaciji simpozija.

POSTER

Sodelujoči lahko sodelujejo s povzetkom po zgoraj navedenih navodilih in predstavitvijo posterja (do 2 minuti). Dimenzija posterja naj ustreza velikosti formata A0 (841 x 1189 mm). Sodelujoči dostavijo poster v tiskani obliki najkasneje dan pred začetkom simpozija, do 24. septembra 2020.

Terminski plan oddaje in objave del:

Rok za oddajo del:                    31.05.2020
Rok za recenziranje del:          12.06.2020
Rok za vnos popravkov:          26.06.2020
Rok za tisk:                               10.02.2020

Kotizacija za prijave na simpozij do 31. maja 2020: 100 eur

/ prijave na simpozij brez prispevka od 01. junija 2020 dalje (150 eur) /
/ kotizacija prijave na simpozij za študente (25 eur) /

Pozne prijave na simpozij / prijave na simpozij brez prispevka: vrednost kotizacije velja od 16. aprila 2020 dalje (150 eur)

Simpozij bo potekal v petek, 25. septembra 2020 od 8.00 – 17.00 ure in v soboto, 26. septembra 2020 od 9-13.15 ure v prostorih Fizioterapevtike, Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Vabimo vas, da izpolnjeno prijavnico na dogodek pošljite čimprej na naslov fizio@fizioterapevtika.si

S spoštovanjem,
Mojca Amon
predsednica Organizacijskega odbora SIMPOZIJ 2020

PROGRAM
PRIJAVNICA
NAJAVA
NAVODILA

 

Prijave na simpozij

[contact-form-7 s2id_autogen23=”” id=”2188″ /]

Deli vsebino...

Go to Top