Loading dogodki
Ta dogodek je minil.
Ime in priimek: Luka Zorko
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 6.5.2021
Ura in prostor: 10:00, Modra predavalnica
Naslov:Celostna športna rehabilitacija invalidov v svetu in pri nas
Mentor/ica: pred. mag. Juta Ošlak Kranjc
Recezent/ka: doc. dr. Boris Sila
Predsednik/ca komisije: doc. dr. Mojca Amon
Ime in priimek: Taja Valjavec
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 6.5.2021
Ura in prostor: 11:00, Modra predavalnica
Naslov:Fizioterapevtska obravnava urinske inkontinence pri moških in ženskah
Mentor/icaa: izr. prof. dr. Špela Smrkolj
Recezent/ka: izr. prof. dr. Friderika Kresal
Predsednik/ca komisije: doc. dr. Mojca Amon
Ime in priimek: Špela  Čavs Čižmek
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 6.5.2021
Ura in prostor: 12:00, Modra predavalnica
Naslov: Multidisciplinarni pristop pri rehabilitaciji nevroloških bolnikov
Mentor/icaa: doc. dr. Dejan Georgiev
Recezent/ka: doc. dr. Mojca Amon
Predsednik/ca komisije: doc. dr. Gregor Omejec
Ime in priimek: Neja Zajc
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 6.5.2021
Ura in prostor: 13:00, Modra predavalnica
Naslov: Kvantitativna ocena drže flavtistov
Mentor/icaa:izr. prof. dr. Friderika Kresal; somentor Stef Harley
Recezent/ka: viš. pred. Irma Veljić
Predsednik/ca komisije: doc. dr. Gregor Omejec
Ime in priimek: Anja Polajžar
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 6.5.2021
Ura in prostor: 14:00, Modra predavalnica
Naslov: Značilnosti fizioterapevtskega dela z različno starimi uporabniki
Mentor/icaa: prof. dr. Peter Umek
Recezent/ka: doc. dr. Mojca Amon
Predsednik/ca komisije: viš. pred. Irma Veljić

Deli vsebino...

Go to Top