TELEMEDICINA: Gibalna rehabilitacija na daljavo za preprečevanje posledic Covid-19

Loading dogodki

Vljudno vabljeni na Simpozij, ki bo v četrtek, 10. junija 2021 on-line.

Predavanja bodo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Namen dogodka je delitev znanja, s posebnim poudarkom združevanja medicinske in zdravstvene stroke, prenosu znanja iz znanosti vprakso, ter prenosu znanja na mlade.

Simpozij bo vključeval kratka predavanja (7 min), daljša predavanja (20 min) in tiskane objave prispevkov v Zborniku. Na voljo bo tudi možnost objave recenziranih člankov v številki revije Physis, Journal of Physical Culture and Rehabilitation, z naslovom Telemedicine.

Simpozij bo posvečen znanstvenim rezultatom, ki jih bodo v obliki krajših predavanj predstavili mlajšisodelavci in v obliki daljših predavanj starejši sodelavci ter vabljeni predavatelji. Prispevki bodo razdeljeni posamezne sekcije:

Sekcija I.: MEDICINSKA DIAGNOSTIKA
Sekcija II.: RAZVOJ MEDICINE IN ZDRAVSTVA
Sekcija III. ETIKA, PRAVO IN MANAGEMENT
Sekcija IV.: SODOBNA ZNANOST
Sekcija V.: PREHRANA
Sekcija VI.: CELOSTNI PRISTOPI V ZDRAVSTU
Sekcija VII.: MEDICINA IN BOLEČINA
Sekcija VIII.: NOVOSTI V FIZIOTERAPIJI
Sekcija IX. FIZIOTERAPEVTSKA KINEZIOTERAPIJA
Sekcija X.: GIBALNA REHABILITACIJA NA DALJAVO (TELEREHABILITACIJA)*Sekcija: »TERAPEVSTKE REFLEKSIJE«

Simpozij bo organiziran v okviru Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika in bo predstavljal odličnostznanosti in stroke v obliki vabljenih predavanj ter zbornika.

Osrednja tematika letošnjega Simpozija bo v sočasnem razvoju diagnostike in zdravstvenih ukrepov zakrepitev zdravja in preprečevanje zdravstvenih zapletov. Vključeni bodo tudi odlični prispevki študentov.

V zborniku je posebna sekcija *Terapevtske refleksije namenjena različnim svobodnim tematikam v neomejenem obsegu, ki so lahko tudi s področij družboslovja, humanistike in umetnosti.

Veseli bomo Vaše udeležbe in/ali prispevkov (fizio@fizioterapevtika.si).

TELEMEDICINE:

Online movement rehabilitation for Covid-19 consequences prevention

10th of June 2021

Scientific Programme Information:  doc. dr. Mojca Amon; fizio@fizioterapevtika.si

Secretary Information: David Trofenik; dekanat@fizioterapevtika.si

Congress dates: Submission of abstracts (article 4-8 pages), NO REGISTRATION The scientific symposium begins at 10 a.m.

Navodila za pripravo prispevkov

Znanstveni prispevki morajo imeti nove, pred tem neobjavljene rezultate. Kratke Terapevtske refleksijelahko obravnavajo katerokoli tematiko v okviru etičnih norm. Strokovni in znanstveni prispevki v oblikikratkega članka, pripravljeni s programom Word, morajo imeti vsaj 4 strani in elemente znanstvenegačlanka. Prispevki bodo recenzirani. Podaljšan rok za oddajo prispevkov za zbornik je 20. maj 2021.

Zbornik bo objavljen v tiskani obliki knjige, ki bo na voljo brezplačno vsem avtorjem in soavtorjem del. Avtorji in soavtorji prispevkov sami poskrbijo za vnos prispevkov v bazo COBISS in SICRIS.

Avtorji in soavtorji prispevkov Simpozija prejmejo knjigo »TELEMEDICINA: Gibalna rehabilitacija na daljavo za preprečevanje posledic Covid-19«.

Kotizacija: brez kotizacije

Trije odlični prispevki Simpozija bodo objavljeni na spletni strani Fizioterapevtike in objavljeni v revijiPhysis, Journal of Physical Culture and Rehabilitation, z naslovom Telemedicine.

Pripet je vzorec za pripravo predstavitve (kratko ali daljše predavanje) v programu Power Point (Priloga 1: Power Point). Predstavitev je potrebno prevesti v obliko pdf in jo digitalno oddati najkasenje do izteka meseca 20. maja 2021.

Prosim izrazite vaš interes oziroma vprašanja na e-mail: fizio@fizioterapevtika.si.

S prijaznimi pozdravi,
Predsednica organizacijskega odbora prof. dr. Friderika Kresal

Predsednica strokovnega odbora doc. dr. Mojca Amon

Vsebinska vprašanja:  doc. dr. Mojca Amon; fizio@fizioterapevtika.si

Organizacijska vprašanja: David Trofenik; dekanat@fizioterapevtika.si

Časovni mejniki: 20. maj 2021 – oddaja besedil, brez registracije, brez kotizacije

Znanstveni simpozij se začne ob 10 uri

Člani organizacijskega odbora:
Edita Rotner, David Trofenik, Špela Šavs Čižmek, Anja Knez in prof. dr. Friderika Kresal

Člani strokovnega odbora:
prof. dr. Janez Kresal; doc. dr. Gregor Omejec; doc. dr. Mojca Amon

Deli vsebino...

Go to Top