OMMT – Rama Modul 1

Loading dogodki

Izobraževanje vodi učiteljica Tanja Lončarič.

Sreda, 06. september 2023
8:30 – 9:00 Prihod in registracija
9:00 – 11:00 Osnove OMMT; prenesena bolečina
11:00 – 11:15 Čas za kavo
11:15 – 13:00 Pregled
13:00 – 14:00 Čas za kosilo
14:00 – 15:30 Biomehanika in vezivno tkivo
15:30 – 15:45 Čas za čaj
15:45 – 17:30 Nadaljevanje, deskriptivna anatomija
Četrtek, 07. september 2023
9:00 – 11:00 Deskriptivna anatomija rame
11:00 – 11:15 Čas za kavo
11:15 – 13:00 Deskriptivna anatomija in anatomija in vivo
13:00 – 14:00 Čas za kosilo
14:00 – 15:30 Osnovna preiskava rame
15:30 – 15:45 Čas za čaj
15:45 – 17:00 Nestabilnost rame; teorija, specifične preiskave rame
Petek, 8 september 2023
9:00 – 11:00 Nestabilnost rame: specifična preiskava
11:00 – 11:15 Čas za kavo
11:15 – 13:00 Vadbena terapija pri nestabilni rami
13:00 – 14:00 Čas za kosilo
14:00 – 15:30 Nadaljevanje
15:30 – 15:45 Čas za čaj
15:45 – 17:30 Sindrom subakromialne vkleščenosti, specifični testi
Sobota, 9 september 2023
9:00 – 11:00 Sindrom subakrominalne vkleščenosti; teorija in specifični testi
11:00 – 11:30 Sindrom subakrominalne vkleščenosti; globoka frikcija, vadbena terapija in manualna terapija
11:30 – 11:45 Čas za čaj
11:45 – 13:00 Nadaljevanje
13:00 – 14:00 Čas za kosilo
14:00 – 15:30 Akromioklavikularni sklep, patologija in specifični testi
15:30 – 15:45 Čas za čaj
15:45 – 17:30 Akromioklavikularni sklep; globoka frikcija in manualna terapija
Nedelja, 10 september 2023
9:00 – 11:00 Glenohumeralni artritis; patologija
11:00 – 11:15 Čas za kavo
11:15 – 13:00 Glenohumeralni artritis; Manualna terapija
13:00 – 14:00 Čas za kosilo
14:00 – 15:30 Sternoklavikularni sklep: anatomija, patologija in klinični testi
15:30 – 15:45 Čas za čaj
15:45 – 17:30 Diferencialna diagnostika pri bolečini v rami
17:30 Zaključek seminarja

PLAČILO KOTIZACIJE:

Kotizacija  plačana do vključno 10.07.2023 znaša 900,00 €; po tem datumu, vključno do 30.09.2023 pa 1.020,00 EUR. V kolikor bi po tem datumu organizator še razpolagal s kakšnim prostim mestom, znaša kotizacija 1.200,00 EUR. V ceno kotizacije je vključen DDV.

Kotizacijo nakažite na TRR: IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.).

Opomba:

  1. V primeru, da odpovedujete udeležbo na seminarju že pred 10.07.2023 in ne najdete zamenjave, zadrži organizator polovico kotizacije, po tem datumu tri četrtine, en teden ali manj pred začetkom seminarja pa celotno kotizacijo. V kolikor bi bila za vašo odsotnost kriva višja sila (npr. bolezen) le-to izkažete z zdravniškim potrdilom specialista ali drugim ustreznim dokumentom. V izjemnih primerih kotizacijo vračamo, zmanjšano za 10% manipulativnih stroškov.
  2. Organizator si v primeru objektivnih razlogov, brez ugovorov, pridržuje pravico do spremembe datuma in kraja izvedbe seminarja, o čemer pravočasno obvesti vse prijavljene. V primeru sprememb, so udeleženci dolžni upoštevati navodila pod točko1., nikakor pa niso upravičeni do uveljavljanja kakršnihkoli bonitet.
  3. V kolikor se, zaradi spremembe kraja in časa seminarja, posamezniki iz osebnih razlogov ne bi udeležili seminarja, so obvezno dolžni za svoj izpad poiskati zamenjavo, ker vplačanih kotizacij v takšnih primerih ne vračamo!

PRIJAVA NAROČILNICA

Deli vsebino...

Go to Top