Mobilizacija živčevja

Loading dogodki

Seminar vodi strokovni sodelavec – učitelj Matthias Klauser.

Namen izpoplnjevanja je naučiti se diagnosticirati in oceniti stanje živčnih struktur s pomočjo nevrodinamičnih testov in tipanja ter njihove obravnave. Razširito klinični način razmišljanja pri obravnavi bolnika na patofiziologijo nevralnih struktur in primarno periferne nevrogene ter centralne bolečinske mehanizme, posredovati bistvena spoznanja anatomije, biomehanike in fiziologije živčnega tkiva, razviti biopsihosocialni model razmišljanja manualnega terapevta v okviru vodenja terapije.

Prikazali bomo nevrodinamiko, nevropatodinamiko, ustrezne bolec inske mehanizme in nevralne postopke testiranja (palpacija, ULNT, slump, SLR itd.). Praktic no bomo vadili diferenciacijo mis ic noskeletnih in nevralnih struktur. Izvajali bomo specific ne teste za razlic ne nevralne strukture in disfunkcije na konkretnih klinic nih sindromih kot so npr. karpalni kanal, radikulopatija, utesnitveni sindrom zgornje torakalne odprtine, bolec ine v rami, peti.

Sobota, 25. februar 2023
8:30 – 9:30 Uvod in predstavitev biopsihosocialnega modela
9:30 – 11:00 Nevrodinamika in nevroanatomija
11:00 – 12:00 Patofiziologija perifernih nevrogenih struktur
12:00 – 13:00 Čas za kosilo
13:00 – 14:30 Periferni nevrogeni bolečinski mehanizm
14:30 – 16:00 Postopki nevralnega testiranja
16:00 – 17:30 Test raztega medialnega, radialnega in radioulnarnega živca
Nedelja, 26. februar 2023
8:45 – 10:15 Primeri klinične diferenciacije
10:30 – 12:00 Test z dvigom iztegnjene noge,
test z dvigom skrčene noge,
test s pasivno fleksijo tilnika,
test z raztegom meningealnih
tkiv
12:00 – 13:00 Čas za kosilo
13:00 – 14:30 Smernice za obravnavo
14:45 – 16:15 Pogoste lezije perifernih živcev
16:30 – 17:15 Predstavitev nalog skupin, zaključek

Kotizacija plačana do 20.11. 2023 znaša 280,00 EUR. V ceno kotizacije je vključen DDV.

Kotizacijo nakažite na TRR: IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.).

Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti (tajnistvo@fizioterapevtika.si)ali navadni pošti (Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana). Prijavnica velja kot naročilnica.

Opomba:

  1. V primeru, da odpovedujete udeležbo na seminarju že pred 20. 11. 2023 in ne najdete zamenjave, zadrži organizator polovico kotizacije, po tem datumu pa celotno kotizacijo. V kolikor bi bila za vašo odsotnost kriva višja sila (npr. bolezen) le-to izkažete z zdravniškim potrdilom specialista ali drugim ustreznim dokumentom. V izjemnih primerih kotizacijo vračamo, zmanjšano za 10% manipulativnih stroškov.
  2. Organizator si v primeru objektivnih razlogov, brez ugovorov, pridržuje pravico do spremembe datuma in kraja izvedbe seminarja, o čemer pravočasno obvesti vse prijavljene. V primeru sprememb, so udeleženci dolžni upoštevati navodila pod 1. točko, nikakor pa niso upravičeni do uveljavljanja kakršnihkoli bonitet.
  3. V kolikor se zaradi spremembe kraja in časa seminarja posamezniki iz osebnih razlogov ne bi udeležili seminarja, so obvezno dolžni za svoj izpad poiskati zamenjavo, ker vplačanih kotizacij v takšnih primerih ne vračamo!

PRIJAVA NAROČILNICA

Deli vsebino...

Go to Top