Artificial Gravity use as a Countermeasure in Space Flight

Loading dogodki

The talk will cover the general background of space life science in Slovenia and how its progressed to include a hypoxic environment. Other countermeasures used to mitigate the degeneration of the musculoskeletal system have not been as effective as wished. The next step is to use a short arm human centrifuge to generate a force from head to toe to replicate terrestrial gravity.

Uporaba umetne gravitacije kot protiukrep pri vesoljskih poletih.

Predavanje bo obravnavalo splošno ozadje vesoljske znanosti o življenju v Sloveniji in kako je napredovala do vključevanja hipoksičnega okolja. Drugi protiukrepi, ki se uporabljajo za ublažitev degeneracije mišično-skeletnega sistema, niso bili tako učinkoviti, kot bi želeli. Naslednji korak je uporaba človeške centrifuge s kratkimi rokami za ustvarjanje sile od glave do pete za ponovitev zemeljske gravitacije.

Adam McDonnell, PhD; Josef Stefan Institute
Dr. Adam McDonnell, Institut »Jožef Stefan«

Link will be open and  available on Wednesday, 17th of November 2021, at 3pm

Povezava bo odprta v Sredo, 17. November 2021, ob 15 uri

Deli vsebino...

Go to Top