CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

ŠOLNINA

A) Strošek šolnine vključuje:

 • Celoten pedagoški proces (udeležbo na vajah, predavanjih in seminarjih)
 • Sodelovanje v raziskovalnih in strokovnih projektih šole
 • Celotno informacijsko podporo študija
 • Uporabo interaktivnih in virtualnih učnih okolij
 • Elektronska gradiva*
 • Mentorstvo in tutorstvo
 • Dva izpitna roka

*Gradiva v papirni obliki kot so delovne pole, skripte, učbeniki, knjige niso vključeni v šolnino.

B) Šolnina se poravna na naslednji način:

 • Plačilo v enkratnem znesku: 4.000 € je potrebno poravnati ob vpisu ali
 • Plačilo v štirih obrokih
  1000 € je potrebno poravnati ob vpisu,
  1000 € do 30. 11. 2022 + 25 € administrativnih stroškov,
  1000 € do 31. 1. 2023 + 25 € administrativnih stroškov,
  1000 € do 31. 3. 2023 + 25 € administrativnih stroškov
 • Plačilo po dogovoru.

C) Plačilo šolnine s strani pravne osebe

 • Plačilo šolnine lahko za študenta izvede tudi pravna oseba. V takem primeru študent izpolni izjavo, podpisano in žigosano s strani plačnika. Pravna oseba poravna strošek šolnine, kot je navedeno zgoraj v točki B.
 • ali Plačilo po dogovoru
1. stopenjski študijski program FIZIOTERAPIJA
1. letnik 4.000 €
2. letnik 4.000 €
3. letnik 4.000 €
2. stopenjski študijski program GIBALNA REHABILITACIJA
1. letnik 4.000 €
2. letnik 4.000 €

DRUGI PRISPEVKI

Šolnina za ponavljanje letnika
Izračuna se na podlagi vrednosti kreditnih točk za vse neopravljene obveznosti
Sorazmerni delež šolnine, a ne manj kot 1.000 €
Vpis v dodatno leto – absolvent 200 € + vpisnina
Pogojni vpis 100 € + šolnina in vpisnina
Vpisnina

Strošek vpisnine vključuje:

 • Študentska izkaznica
 • Uporaba interaktivne infrastrukture zavoda
 • Obvezno dodatno zavarovanje
 • Potrdila o vpisu
 • Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
 • Vloge in prošnje v okviru učnega procesa (prošnja za pogojni vpis, prošnja za ponavljanje letnika, priznavanje izpitov ipd.)
 • Članarina za knjižnico
200 € * ob vpisu

UO je sprejel predlog oprostitve vpisnine v prvem prijavnem roku za vpisane študente 1. in 2. stopnje v študijskem letu 2022/2023

Diplomsko delo z zagovorom 750 €
Magistrsko delo z zagovorom 1.100 €
Četrto opravljanje tehničnega pregleda 50 € (z DDV)
Tehnično oblikovanje zaključnega dela – prva stopnja 122 € (z DDV)
Tehnično oblikovanje zaključnega dela – druga stopnja 183 € (z DDV)
Zahtevno lektoriranje zaključnega dela – prva stopnja 150 € (z DDV)
Zahtevno lektoriranje zaključnega dela – druga stopnja 300 € (z DDV)
Ponovna obravnava teme zaključnega dela – prva stopnja 150 € (z DDV)
Ponovna obravnava teme zaključnega dela – druga stopnja 250 € (z DDV)
Dokončanje študija – obravnava prošnje 200 € (z DDV)
Duplikat diplomske/magistrske listine s prilogo 150 € (z DDV)
Duplikat študentske izkaznice 10 € (z DDV)
Obvezna knjižica znanj in veščin 40 € (z DDV)
Prijava/odjava na izpite po roku za prijavo/odjavo
15 € (z DDV)
Zaščitna obleka (prispevek za dve obleki)
do 160 € (z DDV)
Dodatna majica z logotipom VZF
6 € (z DDV)

IZPITI

Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – fizioterapevtski predmeti
200 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja – klinični predmeti
150 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – splošni predmeti
100 €
Izredni rok za opravljanje delnih obveznosti 40 €

STROŠKI ZA OSEBE BREZ STATUSA

Potrdila, vloge in prošnje** 30 €
Izpiti* Sorazmerni delež šolnine
Diplomsko delo z zagovorom*** 1.500 €
Magistrsko delo z zagovorom*** 2.200 €
Vrednost kreditne točke 67 €
Obravnava vloge na študijski komisiji: ****

 • priznavanje in vrednotenje izobraževanja po merilih za prehode
 • nadaljevanje študija po prekinitvi
200 €

(*) Cena izpita za posemezni predmet se izračuna tako, da se množi število kreditnih točk predmeta iz katerega se opravlja izpit z vrednostjo kreditne točke.

(**) Potrdilo o plačilu mora biti priloženo vlogi ali prošnji oziroma predloženo pred izdajo potrdila.

(***) Za osebe brez statusa, ki so izgubili status študenta na Fizioterapevtiki pred več kot dvema letoma.

(****) Potrdilo o plačilu mora biti predloženo do zasedanja Komisije za študijske zadeve.

STROŠKI HABILITACIJSKIH POSTOPKOV ZA KANDIDATE, KI NE SODELUJEJO REDNO S FIZIOTERAPEVTIKO

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni profesor
· Redni profesor
2.000 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni professor
· Redni profesor
1.500 € + DDV
Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
1.200 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
800 € + DDV
Izvolitev v ostale nazive (asistent, strokovni sodelavec ipd.) 600 € + DDV
Stroški priznanja tujih habilitacij 500 € + DDV

Cenik 2022/23 sprejet na 51. seji Upravnega odbora dne 27. 9. 2021.