“TRAJNOST IN FIZIOTERAPIJA”

Večavtorska monografija,
Visokošolski zavod FIZIOTERAPEVTIKA,
III. ZNANSTVENI SIMPOZIJ 2020
Uredili: Kresal, Amon
“SUSTAINABILITY AND PHYSIOTHERAPY”
III. SCIENTIFIC SYMPOSIUM 2020
Edited by: Kresal, Amon

Gradivo lahko naročite na tajnistvo@fizioterapevtika.si (možen je osebni prevzem ali po pošti).