“TRAJNOST IN FIZIOTERAPIJA”

Večavtorska monografija,
Visokošolski zavod FIZIOTERAPEVTIKA,
III. ZNANSTVENI SIMPOZIJ 2020
Uredili: Kresal, Amon
“SUSTAINABILITY AND PHYSIOTHERAPY”
III. SCIENTIFIC SYMPOSIUM 2020
Edited by: Kresal, Amon

Cena: 30 eur €

Knjigo lahko kupite pri nas, lahko pa naročite tudi na tajnistvo@fizioterapevtika.si. Knjigo vam pošljemo po pošti.