Založba FIZIOTERAPEVTIKA izdaja publikacije, povezane z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi programi in projekti.

Med drugim izdaja:

  • znanstvene in strokovne monografije, zbornike referatov z znanstvenih in strokovnih konferenc ter druge publikacije na področju znanstveno-raziskovalnega dela,
  • učbenike, zapiske predavanj, gradiva za vaje, priročnike ter druge publikacije na področju izobraževanja,
  • revije, časopise, letne publikacije ter druge serijske publikacije.
  • Uredništvo revije/strokovnega časopisa sestavljajo glavni in odgovorni urednik ter člani uredniškega odbora.

Uredništvo, uredniki in drugi sodelavci ter avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni.