FIZIOTERAPEVTIKA

Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija je oblikovan na podlagi analize podobnih učnih programov z vsebinami različnih univerz v Evropi. S svojo zasnovo, vsebino in trajanjem študija je primerljiv s sorodnimi tujimi programi.

Študijski program je v skladu z drugimi programi, ki zajemajo študije fizioterapije v državah Evropske unije in z bolonjsko deklaracijo. Zasnovan je v obliki dodiplomskega študija s triletnim študijskim programom usposabljanja, kot ga zahtevajo evropski in mednarodni standardi. Takšen princip strukture študija zagotavlja visoko stopnjo mobilnosti študentov, pa tudi akademskega in administrativnega osebja institucije.

Strokovne izkušnje oblikovalcev programa so prispevale k nadgradnji vsebin, saj potrjujejo potrebe po obsežnejši in poglobljeni tematiki v slovenski fizioterapiji.

Hiter razvoj medicinskih znanosti opravičeno potrjuje to našo odločitev za enakovrerdno vključevanje fizioterapevtov v širše zdravstvene time.

1. STOPNJA
2. STOPNJA
3. STOPNJA – v pripravi

AKREDITACIJA

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je akreditirana visokošolska institucija, z akreditiranima študijskima programoma »Fizioterapija« 1. in 2. bolonjske stopnje – oba programa sta javno veljavna.

V okviru akreditacije študijskih programov so bile izpostavljene prednosti:

  • Programa imata kvalitetno strokovno vsebino in povezujeta področje zdravstva, športa in socialnih ved. To je v sodobnem izobraževanju prednost in višji cilj, ki vodi preko interdisciplinarnosti do višje kakovosti.
  • Načrtovanje dejavnosti programov zagotavlja višji nivo kakovosti fizioterapije na vseh strokovnih področjih.
  • Programa zagotavljata optimalne možnosti za zaposlovanje .
  • Zavod ima dobro načrtovan sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževanja.

Z vidika zaposljivosti sta študijska programa orientirana v zaposljivost ininterdisciplinarnost ter sta mednarodno orientirana in s tem konkurenčna na domačem in evropskem trgu dela.

PODIPLOMSKA IZOBRAŽEVANJA

Visokošolski Zavod Fizioterapevtika pripravlja in organizira strokovne in splošne podiplomske izobraževalne programe.
Prepričani smo, da bodo le-ti zadovoljili vaše potrebe ter izpolnili pogoje za kakovostne fizioterapevtske storitve.
Pri načrtovanju smo upoštevali potrebe slovenske fizioterapije, ki z usvajanjem novih metod in tehnik fizioterapevtske obravnave prispeva k uspešnejši rehabilitaciji pacientov.
Za pridobivanje potrebnih aktualnih znanj ter njihovo poglabljanje, smo v programe vključili priznane tuje učitelje in inštruktorje. Ob njih smo usposobili tudi svoj lastni kader z ustreznimi habilitacijami.

IZPOPOLNJEVANJA