Loading Seminarji/Konference
  • Ta dogodek/seminar/konferenca je zaključen.

Ime in priimek: Patricija Dobravc
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 2. 7. 2020
Ura in prostor: 9:00, Modra predavalnica
Naslov: Delovno okolje slovenskih fizioterapevtov v povezavi s stresom
Mentor: prof. dr. Peter Umek

Ime in priimek: Alen Mesarič
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 2. 7. 2020
Ura in prostor: 10:00, Modra predavalnica
Naslov: Pomen izvajanja dihalnih vaj kot oblika sprostitve
Mentorica: pred. mag. Simona Videnšek

Ime in priimek: Žan Popovič
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 2. 7. 2020
Ura in prostor: 11:00, Modra predavalnica
Naslov: Pacientove pravice
Mentorica: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

Ime in priimek: Maša oblak
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 2. 7. 2020
Ura in prostor: 12:00, Modra predavalnica
Naslov: Vpliv komunikacije na fizioterapevtovo počutje na delovnem mestu
Mentorica: viš. pred. Irma Veljić

Ime in priimek: Sara Sirše
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 2. 7. 2020
Ura in prostor: 13:00, Modra predavalnica
Naslov: Problematika staranja prebivalstva Slovenije z vidika fizioterapije
Mentorica: pred. mag. Silvana Šonc