Študijski program Fizioterapija je drugostopenjski študijski program, traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS. Študijski program nima modulov in nima smeri ter je skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.

PRVI LETNIK

PRVI SEMESTER

Zap. št. Predmet KT
1. Specialna poglavja anatomije lokomotornega sistema 6
2. Biomehanika 6
3. Nevrofiziologija lokomotornega sistema 3
4. Osnove znanstveno-raziskovalne dejavnosti 3
5. Ortopedska diagnostika 3
6. Izbirni predmet – splošni 3
7. Izbirni predmet – strokovni 3
SKUPAJ 30

DRUGI SEMESTER

Zap. št. Predmet KT
8. Specialna poglavja anatomije lokomotornega sistema 6
9. Biomehanika 9
10. Nevrofiziologija lokomotornega sistema 6
11. Osnove znanstveno-raziskovalne dejavnosti 6
12. Ortopedska diagnostika 3
SKUPAJ 30

DRUGI LETNIK

TRETJI SEMESTER

Zap. št. Predmet KT
1. Obravnava okvar perifernega živčevja 3
2. Principi manualne terapije 9
3. Prehranska dopolnila 6
4. Preventiva v fizioterapiji 3
5. Praktikum manualne terapije 6
6. Izbirni predmet – splošni 3
SKUPAJ 30

ČETRTI SEMESTER

Zap. št. Predmet KT
1. Temelji managementa v fizioterapiji 3
2. Magistrska naloga 27
SKUPAJ 30

IZBIRNI PREDMETI

NABOR STROKOVNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Zap. št. Predmet KT
1. Osnove športne vadbe 3
2. Kardiovaskularna rehabilitacija 3
3. Endokrinologija 3

NABOR SPLOŠNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Zap. št. Predmet KT
1. Temelji e-Zdravja 3
2. Psihologija osebnosti 3
3. Znanstveno raziskovalna metodologija 3

V višji letnik se lahko vpiše študent, če je do konca študijskega leta opravil obveznosti, ki so pogoj za vpis v višji letnik. Za vpis v višji letnik mora opraviti vse vaje in praktična usposabljanja ter opraviti naslednje obveznosti:

 • za vpis v drugi (2.) letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS prvega (1.) letnika,
 • študent mora obvezno pozitivno opraviti naslednje predmete prvega (1.) letnika:
 1. Specialna poglavja anatomije lokomotornega sistema,
 2. Biomehanika,
 3. Nevrofiziologija lokomotornega sistema,
 4. Osnove znanstveno – raziskovalna dejavnosti,
 5. Ortopedska diagnostika,
 6. Športna ortopedija,
 7. Principi manualne terapije,
 8. Znanost o gibanju,
 9. Uvod v živila in prehrano.

Pogoji za dokončanje študija in pridobljen naslov

Študent je dolžan za dokončanje študija opraviti vse študijske obveznosti, ki so predpisane s študijskim programom, pripraviti magistrsko nalogo ter jo uspešno zagovarjati pred komisijo.