V višji letnik se lahko vpiše študent, če je do konca študijskega leta opravil obveznosti, ki so pogoj za vpis v višji letnik. Za vpis v višji letnik mora opraviti vse vaje in praktična usposabljanja ter opraviti naslednje obveznosti:

 • za vpis v drugi (2.) letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS prvega (1.) letnika,
 • študent mora obvezno pozitivno opraviti naslednje predmete prvega (1.) letnika:
 1. Specialna poglavja anatomije lokomotornega sistema,
 2. Biomehanika,
 3. Nevrofiziologija lokomotornega sistema,
 4. Osnove znanstveno – raziskovalna dejavnosti,
 5. Ortopedska diagnostika,
 6. Športna ortopedija,
 7. Principi manualne terapije,
 8. Znanost o gibanju,
 9. Uvod v živila in prehrano.

Pogoji za dokončanje študija in pridobljen naslov

Študent je dolžan za dokončanje študija opraviti vse študijske obveznosti, ki so predpisane s študijskim programom, pripraviti magistrsko nalogo ter jo uspešno zagovarjati pred komisijo.