PODATKI O ORGANIZATORJU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:

Zavod:

Visokošolski zavod FIZIOTERAPEVTIKA,Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode

Kraj in datum izpita:

V času izobraževanja OMMT v Ljubljani se po predhodnem dogovoru z organizatorjem dogovorimo za datum in uro izpita. Izpit bo potekal od 17.30 ure dalje.

Predavatelj/i:

Izpitna komisija: viš. pred. Rene de Bruijn in izr. prof. dr. Friderika Kresal

PLAČILO KOTIZACIJE:

Kotizacija plačana do 7 dni pred pričetkom izpita znaša 360,00 EUR z vključenim DDV.

Kotizacijo nakažite na TRR: IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.).

Prijavnico boste dobili po elektronski pošti in jo morate obvezno potrditi tako da pošljite po elektronski pošti (tajnistvo@fizioterapevtika.si). Prijavnica velja kot naročilnica.

Opomba:

1. V primeru, da odpovedujete udeležbo na seminarju in ne najdete zamenjave, zadrži organizator polovico kotizacije, en teden ali manj pred začetkom seminarja pa celotno kotizacijo. V kolikor bi bila za vašo odsotnost kriva višja sila (npr. bolezen), le-to izkažete z zdravniškim potrdilom ali drugim ustreznim dokumentom. V izjemnih primerih kotizacijo vračamo, zmanjšano za 10% manipulativnih stroškov.

2. Organizator si v primeru objektivnih razlogov, brez ugovorov, pridržuje pravico do spremembe datuma in kraja izvedbe seminarja, o čemer pravočasnoobvesti vse prijavljene. V primeru sprememb so udeleženci dolžni upoštevati navodila pod točko1., nikakor pa niso upravičeni do uveljavljanja kakršnihkolibonitet.

3. V kolikor se zaradi spremembe kraja in časa seminarja posamezniki iz osebnih razlogov ne bi udeležili seminarja, so obvezno dolžni za svoj izpad poiskati zamenjavo, ker vplačanih kotizacij v takšnih primerih ne vračamo!

PRIJAVA na izpit